FREE DOMESTIC SHIPPING FOR ORDERS OVER $150

Eksklusive rabatter

Habrok – Spesielle rabatter – Vi streber etter å tjene samfunnet vårt.

15 % RABATT 

 

Aktiv plikt, veteraner og pårørende

Kvalifisering: 68 millioner i USA. Tillater også britiske, kanadiske og australske styrker.

Inkludert:
 • Aktiv tjeneste (tjener for tiden i Forsvaret)
 • Veteraner (tidligere tjenestegjort i Forsvaret)
 • Pårørende (ektefelle eller barn over)

Politi, brann og EMT 

Kvalifisering: 12 millioner i USA. Tillater også britiske, kanadiske og australske svarpersoner.

Inkludert:
 • Lovhåndhevelse (politi, stedfortreder, føderal LEO)
 • Brannmenn (fylke, by, villmark)
 • EMT / EMS
 • Sykepleiere / leger
 • Offentlig tjeneste/myndighet
 • Pensjonert (av over)

Leger, sykepleiere og medisinsk personell

Kvalifisering: 18 millioner i USA. Tillater også britiske (NHS), kanadiske og australske helsearbeidere.

Inkludert:
 • Leger
 • Sykepleiere
 • Legeassistenter
 • Sykehusansatte
 • Psykisk helsepersonell

Pre-K, K-12 og professorer

Kvalifisering: 9 millioner i USA. Tillater også britiske, kanadiske og australske lærere.

Inkludert:
 • Barnehage - lærere i 12. klasse
 • Universitetsprofessorer
 • Førebarnehage (inkluderer private institusjoner, som Montessori)
 • Alle med undervisningslisens

Elever med en kvalifisert e-post

Kvalifisering: 23 millioner i USA. Tillater også britiske studenter.

Inkludert:
 • Elever med en .edu e-postadresse, eller
 • Elever med en .ac.uk e-postadresse
Footer image

© 2024 Habrok, Powered by Shopify

  Login

  Forgot your password?

  Don't have an account yet?
  Create account